You are currently viewing Għaliex għandek taġixxi qabel ma joħroġ permess tal-iżvilupp?

Għaliex għandek taġixxi qabel ma joħroġ permess tal-iżvilupp?

Din l-intervista tolqot lil kull min jista’ jigi affettwat bhala sid tal-propjeta’ meta ġar tiegħu japplika ghal permess ta’ zvilupp. Matul id-diskussjoni, jsiru punti interessanti fuq meta u kid għandek tintervjeni, liema huwa dawk id-drittijiet li jistghu jigu affetwati u kif wiehed jista’ jagixxi sabiex jissalvagwardja d-drittijiet tieghu.