Blog

Fidi ta’ Ċens

Meta wieħed jgħid li għandu proprjeta’ biċ-ċens, dan jkun qed jfisser li l-proprjeta’ tkun ġiet trasferita minn sid iċ-ċens għal ħlas annwali. Jrid jingħad li

Read More »